Start > Sjöfart > Farleder och underhåll
Ett säkert vårtecken är Sjöfartsverkets årliga översyn av farledssystemet.

Den årliga översynen av Sjöfartsverkets flytande sjömärken pågår. Läs mer om årets översyn.

Varje år efter islossningen genomför Sjöfartsverket en översyn av farledssystemet. Det innebär att farlederna ses över så att alla utmärkningar är i gott skick efter vintern.

Under våröversynen ser Sjöfartsverket över närmare 6000 flytande sjösäkerhetsanordningar såsom prickar och bojar. Det som har försvunnit ersätts och positionerna kontrolleras på det som finns kvar. Skadat material byts ut och statusen på förankringar ses över.

Vi kontrollerar 6000 sjösäkerhetsanordningar

Våröversynen tar vanligtvis cirka 4–6 veckor per område och innan arbetet är klart går det inte fullt ut att lita på de flytande säkerhetsanordningarna.

Karttjänst för felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Tjänsten visar information om vilka sjösäkerhetsanordningar (SSA) som är felrapporterade. Det kan till exempel handla om bojar, prickar och fyrar.

Till karttjänst för felrapporterade sjösäkerhetsanordningar

Rapportera faror och fel

Om du upptäcker fel på utmärkning, släckta fyrar, drivande föremål eller iakttar annat som kan utgöra fara för sjöfarten vill vi att du genast rapporterar detta till Sjöfartsverket.

Telefon: 0771-63 06 85 (dygnet runt, samtalet kostar inget) VHF: Anropa Sweden Traffic på lämplig trafikkanal.

 

Dela artikeln