Start > Sjöfart
Isbrytaren Oden bryter is

Vi ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram. Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.

Fartyg lämpade för vintersjöfart erhåller isbrytarassistans i svenska kustfarvatten och på sjövägarna mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade för havsis, drivis, packis eller liknande ishinder.

Sjöfarten ska fungera oavsett årstid

Vi har egna isbrytare och vid behov hyr vi in externa resurser. Dessutom bedriver Sjöfartsverket samarbeten såväl med Finland som internationellt för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Kontakt

Isbrytarledningen nås på 0771-63 25 25.