Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2018-04-23  kl. 08:55

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

From 25 januari 2018 kl 0000 är Trafiksepareringen i Norra Kvarken tillfälligt indragen.

Gällande restriktioner:  

KARLSBORG
Lägst isklass IA och lägst 4000 dwt 
Lastbegränsing: Minimum 2000 ton

LULEÅ - SKELLEFTEHAMN
Lägst isklass IA och lägst 4000 dwt 

HOLMSUND
Lägst isklass II och lägst 2000 dwt

RUNDVIK, ÖRNSKÖLDSVIK
Utgår

ÅNGERMANÄLVEN
Lägst isklass IB och lägst 3000 dwt

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Gällande dirigeringsvägar:  

Dirway for ships bound to and from Nordvalen - Karlsborg (KXV), Luleå (LLA), Haraholmen (HAH) and Skelleftehamn (SFT). Ships bound for the Swedish ports in Skelleftebuken, Skelleftehamn (SFT) and Haraholmen (HAH) to contact the Swedish Icebreaker in the Nordvalen area, for further instructions. Ships bound for Karlsborg and Luleå to contact Swedish Icebreaker closest to the last Waypoint (E Skellefterhamn), for further instructions

Nordvalen        63° 39.0' N       021° 24.0' E
wp2                    63° 55.0' N       022° 00.0' E
wp3                    64° 11.0' N       021° 57.0' E
wp4                    64° 22.0' N       021° 45.0' E
wp5                    64° 28.0' N       021° 47.0' E
Skelleftehamn 64° 41.0' N       021° 35.0' E
wp7                    64° 52.0' N       021° 33.0' E
Haraholmen    64° 59.0' N       021° 47.0' E
wp9                    65° 07.0' N       022° 34.0' E
Luleå                  65° 20.0' N       022° 55.0' E

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Förtöjd Vänersborg
Atle:   Assisterar Bottenviken
Ymer:   Assisterar Bottenviken
Frej:   Assisterar Bottenviken
 Oden:   Förtöjd Helsingborg mobiliserar inför forskningsexpedition
   
Scandica:   Farledsarbeten
Baltica:   Farledsarbete och sjömätning
Fyrbyggaren:   Forskningsarbete
Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:  

SMHI Istjänst Is till havs

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
Utanför kontorstid finns beredskapshavande på samma telefonnummer.
Epost: opc@sjofartsverket.se