Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2017-03-01 kl. 0945

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

Genomfartstrafik i Västra Kvarken förbjuden.

Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:  

Karlsborg
Lägst isklass IA och 4000 dwt

Luleå - Haraholmen
Lägst isklass IA och 2000 dwt

Skellefteå
Lägst isklass IA och 2000 dwt

Holmsund - Örnsköldsvik
Lägst isklass IB och 2000 dwt

Ångermanälven
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Härnösand - Skutskär
Lägst isklass II och 2000 dwt

Mälaren
Lägst isklass IC och 1300 dwt

Vänern & Göta Älv
Lägst isklass IC och 1300 dwt eller
lägst isklass II och 2000 dwt

 Aviserade restriktioner:  

From 4 mars 2017
Luleå
Lägst isklass IA och 4000 dwt

From 6 mars 2017
Härnösand - Sundsvall
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

Fartyg destinerade till svenska Bottenvikshamnar:

WP 1. N 64 20 E 22 00

WP 2. N 64 32 E 22 00

Efter WP 2 fortsätt ordinarie rutt.

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Assisterar Norra Kvarken
Atle:   Assisterar i Norra Bottenviken
Ymer:   Assisterar i Norra Bottenviken
Frej:   Assisterar i Bottenviken, chartrad av Finska trafikverket
 Oden:   Assisterar i Södra/Mellersta  Bottenviken
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Hemsida
Isprognos:   

Istillväxt. Huvudsakligen svag - måttlig S - SW isdrift.

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.

Nästa uppdatering:  

2 mars 2017