Start > Sjöfart > Lotsning
Lots på väg ombord

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser. Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas.

I 3 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning föreskrivs vilken utrustning fartyg som kan komma att använda lots ska ha för att kunna embarkera och debarkera lots.

 Stor bild på bordningsarrangemang

Dela artikeln