Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Malmö
Containerfartyg i farled

Restriktioner gällande maxmått för fartyg samt bogserbåtskrav, mörker- och vindrestriktioner med mera inom lotsområde Malmö.

Uppgifterna avses tjäna som riktvärden för redare, fartygsbefäl och mäklare i vad mån ett fartyg under normala förhållanden säkert kan framföras i leden vid medelvattenstånd och med lots.

Reservation måste göras med hänsyn till den mängd faktorer, som ytterligare påverkar bedömningen i det enskilda fallet, exempelvis nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättningar, fartygets tekniska standard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans etc, vilka kan medföra reducering av riktvärdena.

 Restriktioner för Malmö, Limhamn, Barsebäck, Trelleborg och Ystad

 Restriktioner för Helsingborg, Landskrona samt Höganäs

 Restriktioner för Halmstad, Falkenberg, Varberg och Ringhals

 Flintrännan

Dela artikeln