Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle
Bordning av fartyg.

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas.

 Stor bild på bordningsarrangemang

Fartyg ska under bordningsoperationen hålla farten enligt instruktion från lotsbåten samt ge god lä.
 
Lotslejdaren riggas vanligtvis så att nedre steget är 2 meter ovan vattenytan, vid vissa bordningar anger lotsbåten annan avstånd från vattenytan och då är det den som gäller. 

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  

 

Lotsstation Bordningsplats Position Anmärkning
Härnösand- Ångermanälven E Gubben Lighthouse

N 62 22.5 
E 17 37,0

Ordinarie
Strömskaten

N 62 39.0
E 18 00.0

Lotsplikt till position
Härnöklubb

N 62 37,5
E 18 04.0

Lotsbåt Härnösand
S Skagsudde Lighthouse

N 63 09.0
E 18 59.0

Nordgående trafik
Sundsvall E Gubben Lighthouse

N 62 22.5
E 17 37.0

Ordinarie
Iggesund-Hudiksvall Hällgrund Lighthouse

N 61 15,8
E 17 23.8

Ordinarie
  Myran (Agö)

N 63 09.0
E 18 59.0

Ordinarie, Nordgående trafik
Sandarne-Stugsund-Långrör S Hällgrund Lighthouse

N 61 13.0
E 17 20.7

Ordinarie
  Hällgrund Lighthouse

N 61 15.8
E 17 23.8

 
Vallvik-Ala-Orrskär S Hällgrund Lighthouse

N 61 13.0
E 17 20.7

Ordinarie
Blomman Lightbuoy

N 61 11.5
E 17 17.0

 
Norrsundet S Hällgrund Lighthouse

N 61 13.0
E 17 20.7

Ordinarie, Nordgående trafik

  Approach Norrsundet

N 60 58.0
E 17 16.0

 
  Purrutsgund Lighthouse

N 60 46.7
E 17 30.0

 
  Gråskärsbådan

N 60 42.8
E 17 28.0

Ordinarie, Sydgående trafik

Gävle-Skutskär Gråskärsbådan

N 60 42.8
E 17 28.0

Ordinarie
  Purrutsgund Lighthouse N 60 46.7
E 17 30.0
Nordgående trafik

Dela artikeln