Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle
Lotsbåtar

Hamnar i lotsområde Gävle

Hamn Ägare  Verksamhet
GÄVLE    
Skutskär Stora Enso AB  Massavedsimport/massaexport, kemikalier
Granudden Gävle hamn AB Massaexport, RoRo, container 
Karskär Korsnäs/Gävle hamn AB Massavedsimport, olja.
Fredriksskans Gävle hamn AB Olja, bulk, container, skogsprodukter
Norrsundet Sora Enso AB Skogsprodukter
     
SÖDERHAMN    
Långrör Söderhamns stuveri & hamn  
Vallvik Rottneros/Valvliks bruk AB Massavedsimport, massaexport
Orrskär Söderhamns stuveri & hamn Bulk, skogsprodukter
Stugsund Söderhamns stuveri & hamn  
Sandarne Arizona Chemical Kemikalier
Ala Stora Enso AB Skogsprodukter
     
HUDIKSVALL    
Iggesund Skärnäs Terminal AB Skogsprodukter, RoRo, kemikalier
Hudiksvall Hudiksvalls kommun Kabel
Stocka Stockholms Ångkols AB Bulk
     
SUNDSVALL    
Östrand SCA Massavedsimport
Ortviken SCA Olja
Tunadals såg SCA Skogsproduktexport
Cementa Sundsvalls hamn AB Cement
Mo Sundsvalls hamn AB  
Tunadal Sundsvalls hamn AB RoRo
Vindskärsvarv Sundsvalls hamn AB Olja
Korsta/gasol Sundsvalls hamn AB Gasol
Inre hamnen Sundsvalls kommun Nedlagd
Vivstavarv M-Real Kemikalier
Kubikenborg Kubal Bulk
Stockvik  Akzo Nobel Bulk
Södra Nyhamn Nyhamn invest AB  
Söråker Deltaterminal Bulk Skogsprodukter
     
HÄRNÖSAND    
Djuphamnen Härnösands kommun RoRo
Oljekajen Härnösands kommun Olja
     
ÅNGERMANÄLVEN    
Utansjö Utansjö Bruk AB Skogsprodukter
Väja Frantschach Pulp & Paper Skogsprodukter
Lungvik SCA Sågade trävaror
Bollstabruk SCA  Sågade trävaror
Marieberg Ådalens bageriservice  

Dela artikeln