Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle
Lotsbåt 793

Lotsområde Gävle
Bönan
805 95 Gävle
Besöksadress: Lotsvägen 12

Lotsområdeschef
Dag Tedenby
Telefon: 010-47 84 771
E-post: dag.tedenby@sjofartsverket.se

Lotsbeställningscentral Gävle 
Vakthållning: Kl. 00.00-24.00
Telefon: 0771-63 06 10
E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se
VHF-kanal: 13,    Sundsvall, Söderhamn, Gävle
Anrop: "Lotsarna Bottenhavet"/"Northcoast Pilot"

Gävle lotsstation
Bönan
805 95 Gävle
Telefon: 0771-63 06 10
VHF-kanal: 13

Sundsvall lotsstation
Spikarna 240
865 92 Alnö
VHF-kanal: 13

Söderhamn lotsstation
Box 40
826 13 Ljusne
VHF-kanal: 13
Besöksadress: Storstensharet

Dela artikeln