Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle

Rutter (digitala färdplaner)

Samtliga svenska lotsar är utrustade med bärbar dator och tillhörande sjökortssystem för att ytterligare höja säkerhetsnivån vid lotsning. Sjöfartsverkets lotsar använder sig av programvaran "Transas Navipilot 4000" tillsammans med svenska ENC-sjökort. ENC står för Electronic Navigational Chart och får kallas så endast om det produceras av ett lands officiella och auktoriserade hydrografiska kontor som för Sveriges del är Sjöfartsverket. ENC-sjökorten är gjorda i WGS- 84, World Geodectic System 1984, det internationella koordinatsystemet för latitud och longitud och ENC-sjökorten uppdateras kontinuerligt samt distribueras digitalt till lotsarna i Sverige.

Sjöfartsverket har som mål att tillhandahålla nedladdningsbara rutter/färdplaner för samtliga Sveriges lotsstationer och för de hamnar som omfattas av lotsservice. Rutter/färdplaner som tillhandahålls är de som i huvudsak används av lotsar på respektive lotsplats. Sjöfarten ges härmed möjlighet att före anlöp till svensk hamn, programmera sina elektroniska sjökortssystem med samma rutter som lotsen för hamnen använder. Då har bryggbefäl och lots identiska rutter/färdplaner presenterade i sina (ofta olika fabrikat) digitala sjökortssytem. Sjöfartsverket anser detta vara en säkerhetshöjande åtgärd.

Då filformaten för elektroniska sjökortssystem än så länge inte har en internationell standard så levereras tills vidare rutterna bara i Transas filformat. Anledningen är att de produceras i Transas programvara.  De presenteras dock med hjälp av datatabell i Excel filformat där övriga systemanvändare finner data för manuell inmatning.


Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor. 

Dela artikeln