Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle > Rutter > Sundsvall

Rutter/färdplaner för Sundsvall

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

  
OBS!  Högerklicka på den länk i tabellen nedan som som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Spara som" och välj lämplig målkatalog att spara filen i.

Från Till Anm. Uppdaterad
Sundsvallsbukten Stockvik    
Stockvik Sundsvallsbukten    
Sundsvallsbukten Kubikenborg    
Kubikenborg Sundsvallsbukten    
Sundsvallsbukten Söråker    
Söråker Sundsvallsbukten    
Sundsvallsbukten Östrand W Alnön    
Östrand W Alnön Sundsvallsbukten    
Sundsvallsbukten Tunadal    
Tunadal Sundsvallsbukten    
Sundsvallsbukten Östrand E Alnön    
Östrand E Alnön Sundsvallsbukten    
Sundsvallsbukten Vindskärsvarv    
Vindskärsvarv Sundsvallsbukten    

 Alla rutter i TRANSAS filformat [zip-fil]

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Sidan uppdaterad: 2017-10-24