Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
Sjöfartsverkets lots ska borda ett fartyg

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas.

 Stor bild på bordningsarrangemang

Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  

Större bild

Lotsstation Bordningsplats Position
Göteborg
Bordn. nr 1

Syd om Trubaduren fyr
N 57 34,5 
E 11 38,8
Göteborg
Bordn. nr 2

Väst Syd Väst om Vinga
N 57 37,0
E 11 31,9
Göteborg
Bordn. nr 3

Väst om Vinga västra angöringsboj
N 57 38,8 
E 11 32,5
Göteborg
VLCC

Väst  om Vinga
N 57 38,5
E 11 29,9
Göteborg
Skandiahamnen

Syd om kajplats 520
N 57 41,18
E 11 52,12
Göteborg
Rivöfjord

Mitt på Rivöfjord
N 57 40,2
E 11 47,6

 

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"

Dela artikeln