Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Nautisk information
Älvsborgsbron

Älvsborgsbron


Hängbro med 418 m spännvidd samt 45 m fri höjd över MHW på en bredd av 100 m. Området för 45 m fri höjd markeras på bron med blå-vita märken och fasadbelysning.

För information om broar uppströms Frihamnen, se: Lotsområde Vänern

 

Dela artikeln