Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Nautisk information
Ankare på fartyget Maersk

I området mellan Vinga och Tistlarna finns tre ankarplatser

Större bild

Ankarruta "A", WSW om Trubaduren, används för större tonnage i väntan på kajplats/order e.d. Bottendjup ca 60 m - 40 m.

Ankarruta "B", SSO om Trubaduren, används av övriga i väntan på kajplats/order e.d. Bottendjup ca 40 m - 30 m.

Ankarruta "C", O om Trubaduren, används för bunkringar/besättningsbyten/supply e.d. Bottendjup ca 30 m - 20 m.

Inomskärs
Större bild
Dana Fjord, norr om Vinga Sand,  har 35 m - 20 m djup och lerbotten. Väl skyddad ankarplats föutom vid sydliga vindar. Används bl.a. för bunkring av större fartyg vid dåligt väder. Lämplig ankarposition är markerad i sjökort som "D1".

Större bild
Rivö Fjord, syd om Torshamnen, har 19 m - 11 m botten av lera. Används normalt för bunkring och i väntan på kaj för mindre- och medelstort tonnage. Lämpliga ankarpositioner är markerade i sjökort som "R1-R4".

Fartyg ska kontakta VTS Göteborg före ankring för bekräftelse av lämplig ankarplats samt anmäla då fartyget har ankrat.

Fartyg som ämnar lämna ankarplats skall anropa VTS Göteborg för erhållande av ”traffic clearance”.

Se även: Rapporteringssystem.Källa: Svenska sjökort 931 och 9313

Dela artikeln