Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
En av Sjöfartsverkets lotsar manövrerar VLCC

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsområde Göteborg

Lotsplikt gäller för följande fartyg och är tillgängligt H24:

(a) Trubaduren till Göteborg Skandiahamnen:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 100m eller bredd 17m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 110m eller bredd 19m och över

(b) Skandiahamnen till Frihamnen:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 med LOA 80m eller bredd 15m och över
(iii)     Fartyg i lotspliktskategori 3 med LOA 90m eller bredd 16m och över

(c) Öster om Frihamnen till Lärjeåns mynning:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 och 3 med LOA 60m, bredd 9m eller djupgående 4m och över

(d) I farleden nord om Vinga:
(i)       Alla fartyg i lotspliktskategori 1
(ii)      Fartyg i lotspliktskategori 2 och 3 med LOA 70m, bredd 14m eller djupgående 4,5m och över

För ytterligare information om lotspliktsgränser per led, defnition av lotspliktskategorier, lotspliktslinjer och bordningsplatser samt regler vid bogsering, läs: Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lotsning (TSFS 2017:88)