Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Riktvärden & restrikti...
Stormande hav i dålig sikt

Lotsområde Göteborg

Eskortpliktiga tankfartyg med LOA under 230 m:

Siktrestriktion:   Min 0.5 NM

 

Tankfartyg med LOA mellan 230 m till 290 m:

Vindrestriktion:  Max 15 m/s (medelvind vid Måvholmsbådan)
Siktrestriktion:  Min 2 NM
Siktrestriktion ballast:  Min 1 NM

  

Tankfartyg med LOA lika med eller överstigande 290 m (VLCC):

Ankomsten ska ske i dagsljus. Fartyget kan bordas en timma före solens uppgång och tre timmar före solens nedgång. För avgången gäller att den ska ske från kaj i dagsljus. Det kan vara möjligt, att då exceptionella vädersystem är i antågande, avgå med VLCC utan dagsljus. Ett sådant avsteg från gängse praxis kan ske endast under förutsättning att samråd skett mellan lots/befälhavare och hamkapten samt lotsområdeschef.

Vindrestriktion: Max 10 m/s (medelvind vid Måvholmsbådan)
Siktrestriktion: Min 2 NM

 

Torrlastfartyg med LOA överstigande 300 m:


Större bild

Vindrestriktion: Max 17 m/s (medelvind Trubaduren)
15-17 m/s efter särskild bedömning
Siktrestriktion vid ankomst: Min 0.25 NM


Bilfartyg - Kaj 601

På grund av kajens utformning och läge gäller följande restriktioner för bilfartyg (eller fartyg med liknande vindareal) med LOA > 190 m.

Ankomst: Max vind:16 m/s (medelvind vid "Karet")
Avgång: Max vind:18 m/s (medelvind vid "Karet")

Avgångar i vindstyrkor > 18 m/s, kan komma ifråga, endast då exceptionella vädersystem är i antågande och bara under förutsättning att samråd skett mellan lots/befh och hamnkapten samt lotsområdeschef.

Arendal - kryssningsfartyg

Max vind för fartyg med loa 300 m eller mer är 10 m/s vid Måvholmsbådan.

Amerikaterminalen - kryssningsfartyg

Max vind för fartyg med LOA från 215m till 225m, 12 m/s vid Majnabbe.
Max vind för fartyg med LOA överstigande 225m, 10 m/s vid Majnabbe.