Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Riktvärden & restrikti...

MSC OLIVER 2017-04-05
MSC OLIVER 2017-04-05 Foto: Hans Mattsson

Inom Göteborgs lotsområde skall två lotsar tillsättas vid följande fall:

  • På tankfartyg överstigande l.o.a. 260 meter eller bredd 40 meter
  • På torrlastfartyg överstigande l.o.a. 300 meter eller bredd 40 meter
  • På kryssningsfartyg till Amerikaterminalen med l.o.a. från 215 meter 
  • Vid särskilda fall där det bedöms nödvändigt.

Lotsområdeschef kan besluta om undantag från storleksgränserna, efter prövning i nautiska rådet.

Dela artikeln