Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
VTS operatör i arbete

VTS Göteborg

Sjötrafikinformationstjänst

I lotsområde Göteborg erbjuds sjötrafikinformationstjänst.

VTS Göteborg - VHF kanal 13 - hanterar informationen i området från Tistlarna i söder till Hälsö i norr.
Centralen är belägen vid Amerikaskjulet i Göteborg.
Telefonnummer till VTS Göteborg: 0771-630660

 

Interna Länkar

Dela artikeln