Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Sjötrafikinformation
Detalj från sjökort - rapporteringspunkt

Anropssignal: VTS Göteborg

VHF-kanal: 13  

Med VTS-område Göteborg förstås vattenområdet i och utanför Göteborg och som begränsas av en linje som sträcker sig

a) i väster av en cirkelbåge på ett avstånd av 6 M med medelpunkten i Vinga fyr på position 57°37,92'N 11°36,08'E

b) i norr av latitudparallellen 57°43,9'N som tangerar cirkelbågen och går mot land,

c) i söder av latitudparallellen 57°31,9'N som tangerar cirkelbågen och går mot land, samt

d) i öster tvärs Göta älv, vid Lärjeåns mynning 57°45,81'N 12°00,07'E

 

Rapporteringslinjer för VTS-område Göteborg

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje N ca 57°43,9'N 11°42,3'E (områdesgräns ost om Björkö)
Rapporteringslinje O ca 57°43,9'N 11°39,8'E (områdesgräns väst om Björkö)
Rapporteringslinje P ca 57°43,8'N 11°33,9'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje Q ca 57°41,2'N 11°26,8'E

(sektorområdesgräns på cirkelbågen)

Rapporteringslinje R ca 57°36,7'N 11°25,1'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje S ca 57°32,9'N 11°29,9'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje T ca 57°31,9'N 11°38,3'E (sektorområdesgräns på cirkelbågen)
Rapporteringslinje U ca 57°31,9'N 11°48,4'E (områdesgräns ost om Tistlarna)

Rapporteringspunkter inom VTS-område Göteborg

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge

Rapporteringspunkt 1

ca 57°37,17'N 11°40,85'E

(vid Buskärs Knöte)

Rapporteringspunkt 2

ca 57°38,34'N 11°39,09'E

(nord Vinga)

Rapporteringspunkt 3

ca 57°40,99'N 11°50,51'E

(vid Älvsborgs fästning)

Rapporteringspunkt 4

ca 57°41,34'N 11°49,36'E

(vid Arendal)

Rapporteringspunkt 5

ca 57°42,20'N 11°56,86'E

(vid Stena Lines terminal)

Rapporteringspunkt 6

ca 57°43,34'N 11°59,26'E

(Tingstadstunneln) 

Rapporteringspunkt 7

ca 57°43,88'N 11°59,71'E

(nord Marieholmsbron)

Rapporteringspunkt 9

ca 57°45,82'N 12°00,08'E

(Lärjeåns mynning)

 

Källa: TSFS 2009:56

Dela artikeln