Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden
Karta över Lotsområde Kalmar

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/kalmar

Sjöfartsverket genom lotsområde Kalmar erbjuder lotsning genom Kalmarsund, öppensjölotsning till och från alla hamnar i Östersjön, Kattegatt och Skagerack samt lotsning till samtliga hamnar i lotsområde Kalmar.

Sjöområde
Från gränsen mot lotsområde Stockholm och Södertälje till gränsen mot lotsområde Malmö.

Landområde
Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län, delar av Skåne län samt Gotlands län

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.