Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Kalmar > Rutter > Kalmar

Rutter/färdplaner för Kalmar

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Kalmars lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.


OBS!  Högerklicka på den länk i tabellen nedan som som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Spara som" och välj lämplig målkatalog att spara filen i.

Fr. bordn. Punkt: Till:   Anm. Uppdaterad
Krongr-Kalmar  Krongrundet Kaj    20160919
Kalmar-Krongr  Kaj Krongrundet  

20160919

Sillåsen-Kalmar Sillåsen Trädgårdsgrund  

20160919

Kalmar-Sillåsen Trädgårdsgrund Sillåsen  

20160919


Alla rutter i filformat .rtz [zip-fil] 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Sidan uppdaterad: 2017-10-11