Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Kalmar > Rutter > Karlskrona

Rutter för Karlskrona presenterade i Excelformat

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Karlskronas lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

OBS!  Vänsterklicka på den länk i tabellen nedan som som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Open" och Excelfilen öppnas.

Från Till Anm. Uppdaterad
Reporting Point Nr 7 Handelshamnen   Uppdaterad
20160418
Reporting Point Nr 7 Verkö hamn   Uppdaterad
20160418
Reporting Point Nr 7 Ankarplats "B"   Uppdaterad
20160418
Reporting Point Nr 7  Varvet  

Uppdaterad

20160418

 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Dela artikeln