Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden
Karta över Lotsområde Luleå

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/lulea

Vattenområde
Från finska gränsen söderöver till latitud N 62o 58'.

Landområde
Norrbottens län, Västerbottens län samt kommunerna Örnsköldsvik och Sollefteå i Västernorrlands län.

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut. 

 

Dela artikeln