Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå
Fartyg i isränna Foto: Niklas Nordgren

Foto: Niklas Nordgren 

Sjöfartsverket genom lotsområde Luleå erbjuder lotsning till och från samtliga hamnar i lotsområde Luleå.

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats. 

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsstationernas område

Lotspliktiga fartyg får ej passera lotspliktslinjen utan lots ombord eller direkt anvisning från lots.

 

Dela artikeln