Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå > Riktvärden & restrikti...
Bild på Högbondens fyr från havet. Foto: Niklas Nordgren
 • Foto: Niklas Nordgren

 Örnsköldsvik
 Husum

Örnsköldsvik

Led 671 Max djupg 10,0 M

 

Hörneborg

Max djupg 10.0 m (Hörneborg RoRo-kaj max 7.0 m)

 

Svenska shell-kajen

Max djupg 9.5 m

 

Stadskajen / Framnäskajen

Inaktuellt, individuell bedömning vid förfrågan

 

Järved

Max djupg 9.5 m


Vind- och siktrestriktioner

NIL

 • För fartyg med två lotsar ombord gäller:
  Dagsljus och minst 3 nautiska mils sikt samt max vind 8 m/s

 

Bogserbåtsriktvärden

Hamn L.O.A. Ank Avg
Domsjö Såg 110 - 140 m 1 1
       
A-hem Se Transportstyrelsens rek. Nr 1, 2009
       
Hörneborg 140 - 170 m
> 170 m
1
2
1
2
       
Svenska Shell 100 - 150 m
> 150 m
1
2
1
2
       
Järveds oljekaj 100 - 150 m
> 150 m
1
2
1
2
 • L.O.A.=Längd över allt
 • För fartyg med funktionell bogpropeller och/eller dubbla propellrar kan värdet reduceras med en bogserbåt.
  Om fartyg har tvärpropeller akterut ("sternthruster"), dubbla propellrar och/eller högeffektivt roder kan värdet reduceras med ytterligare en bogserbåt.
 • Lotspliktiga bogserbåtar med pråm ska ha 1 assisterande bogserbåt.
 • Bogserbåt skall vid alla tillfällen tillhandahålla egen bogsertross

Husum

Led 6705 Max djupg 10,6 M Max l.o.a 200m

 

Kajplats 1-3
Max djupg 7,7m (from 2021-01-04)

Kajplats 4-7
Max djupg 10.5 m

Två lotsar

 • Används för fartyg som enligt bogserbåtskrav ska använda två bogserbåtar

Vindrestriktioner

 Fartyg LOA > 170 m samt betydande vindarea  10m/s*

 • För fartyg med två lotsar ombord gäller:
  Dagsljus och minst 3 nautiska mils sikt samt max vind 8 m/s

Bogserbåtskrav

Kajplats 1 - 3

L.O.A. Ank Avg
100 - 170 m 1 1
> 170 m 2 2
     

Kajplats 4 - 7

120 - 170 m 1 1
> 170 m 2 2
     
 
     
 • L.O.A.=Längd över allt
 • För fartyg med funktionell bogpropeller och/eller dubbla propellrar kan värdet reduceras med en bogserbåt.
  Om fartyg har tvärpropeller akterut ("sternthruster"), dubbla propellrar och/eller högeffektivt roder kan värdet reduceras med ytterligare en bogserbåt.
 • Lotspliktiga bogserbåtar med pråm ska ha 1 assisterande bogserbåt.
 • Bogserbåt skall vid alla tillfällen tillhandahålla egen bogsertross

* Vindrestriktion baserad på bogserbåt av konventionell typ. Med bogserbåt av ASD-typ görs utvärdering.