Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå > Riktvärden & restrikti...
Containerfartyget Flintercape passerar. Foto: Gunnvor Klockars Sebbfolk

Foto: Gunnvor Klockars Sebbfolk

Umeå hamn

Farleder till/från: Umeå hamn Obbola oljekaj
Max mått Torrlast Tankfartyg Tankfartyg
Dagsljus Mörker Dagsljus Mörker Dagsljus Mörker
DW   25 000 55 000 21 000 45 000 17 000
Längd 215 m   215 m   200 m 185 m
Bredd 33 m   33 m      
Djupgående 10,2 m 9,2 m 10,2 m 9,0 m L < 185 m:  10,2 m
L 185-200 m: 7,6 m
9,0 m
  • Med "Längd" ("L") avses L.O.A. (längd över allt). 
  • Vid nedsatt sikt bedömer tjänstgörande lots om tabellvärdet bör reduceras.
Kajer Max djupgående Max djupgående
med bogserbåt
1 5,0 m 5,0 m
2 - 6 6,0 m 7,3 m
7 - 8 8,8 m 8,8 m
9 - 10 10,0 m 10,0 m

Oljekajen

10,2 m 10,2 m
Gustavsudde 10,2 m  10,2 m 
Färjeleden 7,0 m 7,0 m

 

Reservation måste göras med hänsyn till ytterligare en mängd faktorer som påverkar bedömningen av det enskida fallet t.ex. nedsatt sikt, höga vindstyrkor, strömsättning, fartygets tekniska stansdard, farledens utmärkning för mörkernavigering, bogserbåtsassistans som kan medföra reducering av riktvärdena m.m.

Under gynnsamma yttre förhållanden kan fartyg med mycket god manöverförmåga och hög teknisk standard tillåtas överskrida angivna riktvärden.

 

Bogserbåtskrav

En bogserbåt definieras i, denna skrivelse, som ett fartyg byggt som bogserbåt
och med en bollard pull om minst 23 ton.
Då två bogserbåtar krävs enligt dessa normer skall den sammantagna kraften
vara minst 52 ton bollard pull.

Kajplats 2-6

Djupg Ank Avg
6,0 - 7,3m 1 1
     
     

 Kajplats 1, 7-10

 5,0-10,2 m 1*  1*
     

 *efter bedömande

 

Rundviks hamn

Kaj LOA (m) Djupg m Sikt Max vind Bogserbåt
Rundvik                                  <100                      7.0     --              14 m/s  --
Rundvik 110-130 7.0 -- 14 m/s >8 m/s 20 ton
Rundvik 131-155 7.0 1 NM 10 m/s 20 ton*
Rundvik

Lotspliktig BB

Pråm

7. 0 -- 14 m/s 20 ton

 

 

 

 

 

 

 

 

-Djupgående inklusive fartygets vertikala rörelser (squat, heel)

*Avsteg från Bogserbåtsbestämmelser och vindrestriktioner kan göras vid enskilt anlöp/avgång vid gynnsamma yttre förhållanden samt hög teknisk standard på aktuellt fartyg.
-Restriktionerna för vind kan komma att ändras efter utvärdering
-Bogserbåtsassistans för fartyg utan fungerande bogpropeller utökas med en bogserbåt (10 ton)
(Ref TS: TSS 2013:116  -  Rek Rundviks hamn farled 722)

 

 

 

Dela artikeln