Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå > Sjötrafikinformation

VTS-område Luleå

Anropssignal: VTS Luleå
VHF-kanal:      14

Med VTS-område Luleå förstås vattenområdet i och utanför Luleå och som begränsas av en linje som börjar i norr och sträcker sig mellan

 Karta VTS-område Luleå
 Begränsningspunkter VTS-område Luleå

Rapporteringslinjer för VTS-område Luleå

Rapporteringsnamn  Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje A ca 65°20,4'N 22°46,6'E (områdesgräns vid Farstugrunden)
Rapporteringslinje B ca 65°18,0'N 22°18,4'E (områdesgräns vid Rödkallen Södra)

Rapporteringspunkter inom VTS-område Luleå

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringspunkt 1
(på nordgående)
ca 65°27,5'N 22°30,0'E (vid Larsgrundet)
Rapporteringspunkt 2 ca 65°30,0'N 22°22,9'E (vid Klubbnäset)
Rapporteringspunkt 3 ca 65°24,7'N 22°21,8'E (vid Dynan)
Rapporteringspunkt 4 ca 65°27,4'N 22°26,3'E (vid Persgrundet)

  
  
  
 

Dela artikeln