Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå

Inom Luleås lotsområde skall två lotsar tillsättas vid följande fall: 

  • Hamnar inom Luleå LS ansvarsområde: LOA 200 meter B 30 meter

  • Hamnar inom Skellefteå LS ansvarsområde: LOA 200 meter B 30 meter
    Med undantag Skelleftehamn där gränsen är: LOA 160 meter B 28 meter

  • Hamnar inom Umeå LS ansvarsområde: LOA 200 meter B 30 meter

  • Hamnar inom Övik LS ansvarsområde: LOA 190 B 30 meter

  • Vid särskilda fall där det bedöms nödvändigt  

Lotsområdeschef kan besluta om undantag från storleksgränserna, efter prövning i nautiska rådet.

Dela artikeln