Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden
karta över lotsområde Marstrand/Lysekil

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/marstrand

Lysekils lotsstation, strategiskt placerad i absolut närhet till Brofjorden, betjänar framförallt Brofjorden, landets största hamn för oljeimport. Ett trettiotal distansminuter sydvart finner man Marstrands lotsstation som ser till att Uddevalla, Wallhamn och Stenungsund servas för ankommande och avgående fartygstrafik.
 
Sjöområde

Från gränsen mot Lotsområde Göteborg till norska gränsen.
 
Landområde

Kungälvs kommun utom Nordre och Göta älv, Stenungsunds, Orusts, Uddevallas, Lysekils, Sotenäs, Munkedals, Tjörns, Tanums och Strömstads kommuner i Västra Götalands län.

Meddelanden på dessa sidor för lotsområdet är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.