Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand
Sjöfartsverkets lots ska borda ett fartyg

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser. Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas.


 Se bild på bordningsarrangemang via länk till höger

Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan.

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  

 

Lotsstation Bordningsplats Position

Strömstad
Nord Hälsö

Väst Nord Väst om "Nord Hälsö" N 58 58,2
E 11 03,1
Strömstad
Ramskär
Syd om Ramskär N 58 44,0
E 10 59,6
Lysekil/
Brofjorden
Sydväst om Brofjordens angöringsboj N 58 14,3
E 11 11,3

Brofjorden
VLCC
 

Sydväst  om Brofjordens angöringsboj N 58 13,3 
E 11 08,8
Marstrand Sydväst om Hätteberget fyr N 57 50,5 
E 11 24,9

 

 

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"

 

I 3 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning föreskrivs vilken utrustning fartyg som kan komma att använda lots ska ha för att kunna embarkera och debarkera lots.