Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Hamninformation
Lysekils lotsstation

Källa för nedan information är från Svensk Lots del 1, 1996. För aktuell information kontakta respektive hamn

 

 Brofjorden

 Lysekil

 Strömstad

 Vattenstånd och tidvatten


Fyren Brandskärsflak

 

Brofjorden

Råolje- och produkthamn i anslutning till Preemraff Lysekils oljeraffinaderi i Brofjorden.
Sjökort 933, 9331.
Position 58 21 N, 11 25 O

Leddjupgående
i farled till:

Råoljehamnen:

 25 m

Produkthamnen:

    14.4 m

Ankarplatser ost om Malmön:

 20 m

Ankarplats i Trommekilen:

 12 m

Ankarplatser

 Ankarplatser Lysekils lotsstation

Bogserbåtar

 Bogsering Brofjorden

Restriktioner

 Restriktioner

Farleder

Från sjön sydväst om Hållö till Brofjorden leder en farled för 25 m djupgående. Större tankfartyg, VLCC och Ulcc, assisteras i farleden av bogserbåtar.

Ledens smalaste avsnitt (bredd = 290 m) finns på en sträcka av 700 m vid fyrarna Brandskärsflak och Dynabrott. Ledens mitt markeras här av enslinjen Lindholmen Mellersta fyr under Fiskebäcksvik fyr. Ledavsnittets sidobegränsningar markeras av Lindholmens Östra respektive Västa fyr under Fiskebäcksvik fyr.

Hamnar

Råoljehamnen:

Vid Stretudden finns en 135 m lång betongkaj med 28 m djup vid kajen. Max djup till kaj 25,0 m. Största tillåtna fartyg 500 000 DWT. Kajen är utrustad med tre hydrauliska 16" marinsvängarmar för lossning samt en 12" marinsvängarm för bunkers. I regel babords sida till kaj.

Produkthamnen:

Hamn/Kajplats Kajlängd Max längd
fartyg
Djup vid
kaj
Övriga uppgifter
Kajplats 1 40 m 120 m 8.8 m

Max djup vid kaj 8 m. Svavelfartyg med större längd är tillåtna. Kajen är utrustad med 2 st 6" och 1 st 8" hydrauliska marinsvängarmar samt 1 st gasreturarm.

Kajplats 2 80 m 230 m  16.0m

Max djup till kaj 14.4 m. Kajen är utrustad med 4 st 10" och 2 st 12" hydrauliska marinsvängarmar samt 2 st gasreturarm

Kajplats 3 80 m 230 m 16.0m

Max djup till kaj 14.4 m. Kajen är utrustad med 4 st 10" och 2 st 12" hydrauliska marinsvängarmar samt 2 st gasreturarm  

Kajplats 4 15 m 100 m 8.0 m

Max djup till kaj 7.0 m. Kajen är avsedd för utskeppning av LPG och bensin; utrustad med 2 st hydrauliska marinsvängarmar med 6" anslutning för returgas på LPG-armen

Kajplats 5

52 m

200 m

13,9 m

Max djup till kaj 11,6 m. Kajen är utrustad med 3 st 12" och 1 st 8" hydrauliska marinsvängarmar.
Torrlastkajen 38 m   8.0 m Strax väster om Produkthamnen finns en betongkaj. kajen saknar helt utrustning och den är konstruerad för tung belastning

 

Övriga kajer

Hamn/Kajplats Kajlängd Max längd
fartyg
Djup vid
kaj
Övriga uppgifter
Basteviksholmen 18 m  

8.2 m

Max djup till kaj 7.5 m. En kort kaj anlagd för att ta emot material för ombyggnationen av Preemraff Lysekil.

Rixökajen 35 m  

5 m

Tidvis utskeppning av skrotsten. Kajen är belägen vid Brofjordens sydöstra del mittemot Produkthamnen.

Rixökajen 10 m  

5.4 m

Tidvis utskeppning av skrotsten. Kajen är belägen vid Brofjordens sydöstra del mittemot Produkthamnen.

Vid Lahälla 15 m  

15 m

En pontonkaj för förtöjning av bogserbåtar.

Utsiktsbild med bl.a. Lysekils kyrka 

Lysekil

Handels- och fiskehamn på Stångenäsets sydvästra udde. Sjökort 933, 9331

58˚ 16' N 11˚ 26' O 

Leddjupgående
i farled till:

Ankarplats "Lysekils redd":

 10 m

Grötörevskajen:

 10 m

Gullmarskajen:

9.1 m

 

Ankarplatser

 Ankarplatser Västkusten, Lysekils lotsstation

Ankringsförbud

Förbud mot ankring, icke militär dykning och fiske råder inom följande, i sjökortet markerade, områden:

  • Mellan Grötö och ön Tova, strax utanför Lysekils hamn

Broar

 Broar

Bogserbåtar

 Hamnbogsering Lysekil

Restriktioner

 Restriktioner


Avmagnetiseringsstation

Syd om Grötö finns en avmagnetiseringsstation bestående av 7 viat dykdalber på rad förenade med kablar. De yttersta av dykdalberna är försedda med fyrar visande fast rött sken.


Farleder

Från farvattnet syd om Brofjordens angöringsboj går en farled för 10 m djupgående in till fjorden Gullmaren. Farleden anlöps genom att styra i fyren Gävens västra, vita sektor eller i enslinjen Berggylteskärs norra uude under Valbodals rös i ca: 69° . 8 m leden i fyren Flatholmens västra, vita sektor bör endast användas vid lugnt väder med god sikt.

Från farvattnet väst om Bonden går en farled för 8 m djupgående i Gävens södra vita sektor in till ovannämnda 10 m led. Vid disigt väder kan det vara fördelaktigt att angöra mot Bonden eftersom man vid siktförsämring kan ankra ost om Bonden.


Fartföreskrift

Högst 15 knop i vattenområdet mellan Lysekil och Fiskebäckskil.

Högst 5 knop i Lysekils Södra hamn innanför linjen Släggö - Grötö sydvästra strand.

Högst 5 knop innanför linjen Gallebergsudde - Rödmyra i Lysekils Norra hamn.

Område Begränsningar
Vattenområdet mellan Lysekil och Fiskebäckskil Högst 15 knop
Lysekils Södra hamn innanför linjen Släggö - Grötö sydvästra strand. Högst   5 knop
Innanför linjen Gallebergsudde - Rödmyra i Lysekils Norra hamn. Högst   5 knop

Färjor

En passagerarbåt går mellan Lysekil och Fiskebäckskil.

Större bilfärjor trafikerar Gullmarn mellan Finnsbo på Stångenäset och Skår på Bokenäset.

Hamnar

Hamnens nordöstra del utgörs av handelshamnen vilken består av Gullbergskajen, Grötökajen och Grötörevkajen; den sistnämnda kajen ligger på Grötö revs östra sida. I hamnens mellersta del ligger Fiskehamnen och Anderssons kaj; den sistnämnda kajen används periodvis för lastning och lossning. De äldre kajerna strax syd därom används som tillägsplats för skärgårdsbåtarna. Hamnens sydvästra del är gäst och småbåtshamn.

Hamnens huvudsakliga utskeppning består av massa, papper, styckegods och containers. Lossning av fisk, järnvaror, styckegods, frysgods och containers.

Beträffande hamnutrustning se länk för Lysekils hamn.

Hamn/Kajplats Kajlängd Max längd
fartyg
Djup vid
kaj
Övriga uppgifter

Gullmarskajen
1 - 2 

200 m Vid mörker 160 m

9.7 m

Max djup till kaj 8,7m.
Gullmarskajen
3 - 4
145 m Vid mörker 160 m

7 m

Vid 4:an ett djup av 7 m, betydligt grundare vid 3:an.
Enl.kort 4.5 m.
Anderssons kaj, östra sidan 140 m  

7.6 - 5.6 m

 
Grötörevkajen 190 m  

11 m

Containerkaj.  Fartyg med djupgående över 8 meter tages till kaj efter att ytterliggare utprickning av grundena på 9 respektive 10 meter  ost om kaj 8 utföres. Då blir max djup till kaj 10 m
Norra hamnen WIAB 50 m 95 m

5.5 m

Fartyg lotsas endast dagtid. Max bredd 16 m, höjd 26 m. Fartyget måste vara utrustad med bogpropeller av tillräcklig styrka, då det ej går att använda sig av bogserbåt eller lotsbåt.

* Fartyg med djupgående över 8 meter tages till kaj efter att ytterliggare utprickning av grundena på 9 respektive 10 meter ost om kaj 8 utföres.

Övriga  

Hamn/Kajplats Kajlängd Max längd
fartyg
Djup vid
kaj
Övriga uppgifter

Slättekärrs brygga

28 m   3.8 m Träbrygga, väst om Gullmarskajen 
Kolholmekajen 41 m   4.5 m  
Fryshuskajen 39 m   3.5 m Snedkaj, väst om Grötökajen
Iskajen 29 m   3.5 m Tvärkajen, väst om Grötökajen
Fiskhamnen 110 m   4.5 m Fiskehamn med gästplatser
Anderssons kaj, västra sidan 60 m   5.0 -2.3 m  
Gamla kajen 135 m   3.0 -1.0 m Tillägsplats för skärgårdstrafiken
Ångbåtsbryggan 90 m  

3.4 m

Tillägsplats för skärgårdstrafiken
Gamla kajen, södra delen 130 m   2.7 -1.5 m Hamnbassänger som avgränsas av T- och L-formade pontonbryggor. Gästhamn.

Nya Svinesundsbron 

Strömstad

Handelshamn med färjeterminal innanför Kosterfjorden i norra Bohuslän. Sjökort 935.

58˚ 56' N 11˚ 10' O

Farleder

Namn Farledsdjup

 Övrigt

Stora inseglingen syd Holmen grå 9 m

Farleden från sjön vid Persgrunden, förbi fyren Ramskär, norr ut genom Kosterfjorden och in mellan Holmen grå och Flatskär till Strömstads oljehamn och södra hamnen medger 9,0 m djupgående. Lämplig mötesplats väster om Holmen grå

Nord om Koster 8 m

Farleden från Grisbådarna, nord om Koster via fyren Klövningen till Kosterfjorden.  

Långörännan 6 m

Mellan Långöarna och fastlandet. Ca: 450 m nord om fyren Södra Långön nedre går farleden mellan två utgrundningar och är där endast 45 m bred.

Fartföreskrifter

Område

 Begränsningar

Långörännan

5 knop under tiden 1/6 - 31/8

Strömstads hamns
yttre vattenområde

10 knop i Strömstads hamns yttre vattenområde
under tiden 1/6 - 31/8

Strömstads inre
vattenområde

5 knop

Ankarplatser

 Ankarplatser Västkusten, Lysekils lotsstation

Broar

 Broar

Hamnar

Norra hamnen
Används oftast för färje- och skärgårdstrafik

Hamn/Kajplats Kajlängd Djup vid
kaj
Övriga uppgifter
Betongpiren 30 m 3 - 6 m

6 m djup finns endast vid pirnocken. piren används av Fredrikstadstrafiken

Skeppsbron 35 m 2.5 - 4 m

Används av Haldentrafiken

Stentrappan 35 m 2 m

Ingen förtöjningsplats för båtar.

Ångbåtskajen 100 m 2.5 m - 4 m

Används av Kosterbåtarna

Laholmspiren 12 m

1.9 m -9 m

Används som reservkaj. Intill kajlivet är djupet 1,9 m (MSL 2004), 4,5 m utanför kajen är djupet ca 9 m eller djupare.

Södra hamnen
Rymmer fiskehamnskajer, gästplatser samt förhyrda småbåtsplatser

Hamn/Kajplats Kajlängd Djup vid
kaj
Övriga uppgifter
Torskholmskajen 80 m 4 - 9 m

Vid kajen finns isfabrik med utlastningsränna. Lotsning utförs endast dagtid.

Fiskehamnspiren 200  m 2,5 - 6 m

Nordost-sidan av piren.

Fiskehamnspiren 55 m 4 - 8 m

Sydväst-sidan av piren.

RoRo läget 60 m 7 m
(6.3 i led)

Terminalbyggnad och passagerarramp. 60 m kaj + två stöddykdalber (60+15+15). Max bredd 26 m

Myren
Vid området som i sjökortet benämns "Röseberg" fonns följande kajer:

Hamn/Kajplats Kajlängd Djup vid
kaj
Övriga uppgifter
Oljebryggan 8 m 4 m

Används av Svenska Statoil

Oljekajen 80  m 13.5 m

Lastade fartyg lotsas endast dagtid. Max längd vid kaj 160 m och max bredd 26 m.

  

Vattenstånd och tidvatten

Svinesund - Hållö

Vattenstånd:

På västkusten stiger vattnet i allmänhet vid västlig vind och sjunker vid ostlig vind. Vid västlig storm kan en s k  stormflod inträffa varvid vattnet snabbt kan stiga med över en meter. På grund av varierande djupförhållanden och kustens oregelbundna form kan vattenståndet växla kraftigt från en plats till en annan. Även lufttrycket påverkar vattenståndet; vid högtryck pressas vattnet undan och sjunker således och vid lågtryck stiger vattnet.

Längs kuststräckan Svinesund - Hållö gäller följande ungefärliga karakteristiska vattenstånd:

Högsta högvatten (HHW) + 150 cm
Medelhögvatten (MHW) +   95 cm
Medelvatten (MW)        0 cm
Medellågvatten (MLW) -    70 cm
Lägsta lågvatten (LLW) -  115 cm

Utöver de tillfälliga växlingarna i vattenståndet förekommer en årstidsbunden variation som beror på en motsvarande variation i det förhärskande lufttrycket samt i vindarnas riktning och styrka. I medeltal för en längre period kallas denna variation "den årliga variationen" vilket innebär lågt vattenstånd under våren och högt vattenstånd under sensommaren och hösten. Från detta medelförlopp kan betydande avvikelser förekomma olika år.

Tidvatten:

De vattenståndsvariationer som förorsakas av tidvatten är som störst (spring) två dygn före ny- och fullmåne och uppgår då till ca 37 cm. De minsta vattenståndsvariationerna (neap) inträffar två dygn före halvmåne.

Tidvattnet är av s k halvdygnskaraktär, dvs vattnet stiger (flod) till ett högvatten respektive sjunker (ebb) till ett lågvatten två gånger per dygn. Dygnets ena högvatten inträffar ca 3 timmar 30 minuter efter månens passage över Greenwichmeridianen, dvs när månens GHA är ungefär 050 grader. Nästföljande högvatten infaller 12 timmar och 25 minuter senare.

I Svinesund kan tidvattenströmmen uppgå till ca 4 knop.

 

Källa: Svensk Lots del 1, 1996

Kontakt

UserPhoto

Jan Kärrman
Tel: +46104784694
jan.karrman@sjofartsverket.se

Dela artikeln