Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti...
Bogsering

Hamnbogsering

Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive hamn och det antal bogserbåtar som under "normala förhållanden" ska användas.

 Brofjorden/Lysekil

 Marstrands lotsstation

Eskortbogsering

För tankfartyg är ekorterande bogserbåt obligatoriskt under givna förutsättningar som skiftar för olika hamnar inom trafikområdet. Eskortbåten, bogserbåt av viss typ, ska då vara kopplad i fartygets akter från respektive till de olika hamnarnas angöringsfyr/boj och till den punkt där sedvanlig hamnbogsering påbörjas. För fullständig information se nedan på respektive länk.

 Brofjorden

 Stenungsund

Externa Länkar

Dela artikeln