Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering > Bogsering Marstrands l...

 Bogserbåtsnormer Stenungsund

Ankomst Avgång
LOA Antal bogserbåtar LOA Antal bogserbåtar
115 - 124,9m 1 115 - 134,9m 1
125 - 149,9m 2 > 135 m 2
150 - 189,9m 3    
> 190 m 4    

 

  • Samtliga gasfartyg skall eskort bogseras av minst 1 bogserbåt vid såväl ankomst som avgång till/från Skallens fyr, oavsett utrustning. Eskort bogserbåten skall vara kopplad och godkänd för eskort bogsering.
  • Vid hamnbogsering skall en av bogserbåtarna alltid vara av tractortyp.
  • Vattenfall N samt PetroPort S: fartyg med djupgående av 10,0 meter eller mer ska använda 4 bogserbåtar.
  • Bogpropeller med tillräcklig kraft ersätter 1 bogserbåt (dock ska minst 1 bogserbåt användas på gasfartyg).  OBS! Lastade fartyg med längd överstigande 150 m skall alltid vid avgång ifrån Havden assisteras av 2 bogserbåtar, bogpropeller ersätter inte någon bogserbåt vid avgång ifrån Havden.
  • Alla tankfartyg med LOA överstigande 130 meter ska eskortbogseras vid passage av Tjörnbron. Eskortbåten skall vara godkänd för eskort bogsering och vara kopplad.
  • Eskortbogsering till/från Skallens fyr är obligatoriskt för tankfartyg överstigande 15 000 DWT samt för alla gas- och ammoniakfartyg. Fartyg på 20 000 DWT eller mer som inte uppfyller OCIMF:s rekommendationer ska assisteras av ytterligare 1 bogserbåt.

 

Dela artikeln