Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering > Bogsering Marstrands l...

Bogserbåtsnormer Uddevalla

Eventuell bogserbåtsassistans avgörs av lotsen vid förplaneringen av lotsningen.

Vid ank. Badökajen skall fartyg med LOA över 180 m assisteras av 3 st. bogserbåtar. Är minst 1 st. av bogserbåtarna av tractortyp räcker det med 2 st. bogserbåtar.

Begränsningar för farleden

Fartyg över LOA 200m hanteras inte om inte förfrågan ställts till lotsområdeschefen(se kontakt sidan) innan beställning av lots. Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuella restriktioner för fartygstypen vilka innehåller vind och sikt restriktioner samt bogserbåtsassistans behov. Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Externa Länkar

Dela artikeln