Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti... > Bogsering > Bogsering Marstrands l...

Bogserbåtsnormer Wallhamn

Rekommendationer avseende anlöp till Wallhamn med större typ av bilfartyg, PCTC.

Max fartyg

Antal bogserbåtar

Vind

Sikt

LxDjg

Ankomst

Avgång

Max vind

 
>200-233x9,5m
 

2 Asd/Voith(*3)

2 Asd/Voith(*3)

<15 m/s
¯
>0,5 NM
¯
<200x9,5m
¯

2

2/1**

<15 m/s
(***18 m/s)¯
>0,5 NM
¯

 

  • Antal bogserbåtar förutsätter en väl fungerande bogpropeller med tillräcklig styrka, om inte ökas antalet bogserbåtar med 1.Minst 1Bb skall vara av Asd/Voiht typ.
  • På fartyg med stern thruster kan annan överenskommelse ske mellan Befälhavare och Lots.
  • * Vid behov kan Befh/Lots besluta om ytterligare Bb,tex vindstyrka som tangerar gränsvärdena
  •  ** Vid gynnsam väderlek och vindriktning kan Lots/Befh i samråd reducera antalet Bb till 1 vid avgång, dock maxvind 5 m/s vid Mittholmarna.
  • *** Vid gynnsam väderlek och vindriktning kan Lots/befh i samråd höja gällande vindbegränsning till max 18 m/s vid Mittholmarna .
  • Fartyg >200mtr undantas från nattrestriktionerna.
  • Fartyg >200mtr loa och 35mtr bredd skall anlita 2 Lotsar
  • För fartyg >235mtr skall förfrågan ställas till lotsområdeschefen/nautiskt råd innan beställning av lots.Förfrågan skall ske i god tid och ge svar på eventuellt ytterligare restriktioner vad gäller sikt,vind samt bogserbåtsbehov.Vid förfrågan skall en specifikation över det tänkta fartyget ges.

Externa Länkar

Dela artikeln