Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti...

Leden till Krokstrand

Leden till Uddevalla

Leden till Krokstrand

 

Gamla Svinesundsbron

Svinesundsbron har en segelfri höjd på 58 m över MW på en bredd av 50 m. Under brovalvet finns fyrlyktor som markerar gränserna för 58 m fri höjd. Fyrlyktorna visar grönt sken om styrbord och rött sken om babord vid gång mot bron, det finns även en vit mittenlinje. Fyrkaraktären är 2 Oc G 6s respektive 2 Oc R 6s samt 2 Oc W 6s. Ljuset är riktat 15˚ nedåt och är synligt inom ett avstånd från bron av 40 m - 400 m. Den fria höjden under brospannets mitt är ca 60 m.Nya Svinesundsbron

Den nya bron som korsar Idefjorden vid den norsk-svenska gränsen har en spännvidd på 247 m och en segelfri höjd av 55 m.Under brovalvet finns fyrlyktor som markerar gränserna för 55 m fri höjd. Fyrlyktorna visar grönt sken om styrbord och rött sken om babord vid gång mot bron, det finns även en vit mittenlinje. Fyrkaraktären är 2 Oc G 6s respektive 2 Oc R 6s samt 2 Oc W 6s.

 

Leden till Uddevalla

 

Tjörnbron

Södra Uddevallaleden korsas vid Almösund av en fast bro, Tjörnbron, med 44.6 m fri höjd över MW (43 m segelfri höjd) på en bredd av 110 m. Bredden på den segelfria höjden markeras på brospannet åt vardera hållet med ett fast rött ljus på västra sidan och ett fast grönt ljus på östra sidan. På dagen markeras bredden med vita kvadratiska skärmar. Farledens mitt ligger mitt emellan de röda och gröna ljusen.

 

Uddevallabron

Uddevallabron, som är Sveriges tredje längsta bro. Den är 1712 m lång och har en fri bredd av 23.3 m och löper över Sunninge sund ca 2 M SW om Uddevalla hamn.

Det är en hängbro med 414 m spännvidd samt 51 m fri höjd över MW (segelfri höjd 47 m) på en bredd av 100 m.

 

Nötesundsbron

Norra Uddevallaleden korsas vid Nötesund av en fast bro med 25.0 m (segelfri höjd) över MW på en bredd av 50 m mitt i det 102 m breda mittspannet.

Dela artikeln