Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Marstrand > Riktvärden & restrikti...

Lotsning av fartyg inom Lysekils lotsstations lotsområde

Lotsning av fartyg inom Lysekils lotsstations lotsområde, fartyg större än eller lika med något av nedan mått nedan skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

· Lysekils lotsstation: LOA 260 meter B 40 meter

Undantag:

Preem raff produktkajer: LOA 200 meter B 35 meter

Strömstad/Lysekil: LOA 150 meter B 30

Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen.

 

Lotsning av fartyg inom Marstrands lotsstations lotsområde

Lotsning av fartyg inom Marstrands lotsstations lotsområde, fartyg större än eller lika med något av nedan mått nedan skall använda sig av tvåmanslotsning om inte annat framgår av rutinen:

· Marstrands lotsstation: LOA 230 meter B 35 meter

Undantag:

Astrid Fiske export Rönnäng fartyg över 87 m skall ha 2 lotsar

Fartyg med stor vindarea, typ PCTC, har begränsning på LOA 200m B 35m för 2 lotsar.

Dessa mått har bedömts relevanta med hänsyn till de kriterier som framgår i den nationella rutinen. Undantag ifrån dessa mått kan göras utifall att lotsområdeschef i samråd med Nautiskt råd bedömer fartyg över denna storlek som säkerhetsmässigt hanterbara med bara en lots.

Dela artikeln