Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/oxelosund

Välkommen till lotsområde Oxelösund!

Information på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt Länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

Lotsområde Oxelösund ligger mellan Lotsområde Södertälje och Lotsområde Kalmar. Lotsområde Oxelösund omfattar farleder och hamnar söder om Trosa ner till straxt söder om Valdemarsvik. Lotsområdet verkar för att tillhandahålla en effektiv och behovsanpassad lotsning som ska öka sjösäkerheten, miljösäkerheten och tillgängligheten för handelssjöfarten.

Lotsbeställningscentral.
Telefon: 0771-63 06 45
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

Lotsområdeschef
Jimmy Rosander
Telefon: 010-478 48 25
E-post: jimmy.rosander@sjofartsverket.se

 

 

Dela artikeln