Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Lotsbeställning

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas. 
 
Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Stor bild på Bordningsarrangemang.pdf

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  ´

 Lotsstation

 Bordningsplats

 Position

 Oxelösund (A)

 LOA >200m 1,1 M nordost fyren Gustav Dalèn
 

 N 58 36,5
 E 17 29,5

 Oxelösund (B)  1,4 M nord fyren Gustav Dalèn

 N 58 37,0
 E 17 27,2

 Oxelösund (C)

 1,4 M sydost Vinterklasen

 N 58 37,6
 E 17 10,0


Oxelösund

  • Debarkering sker vid passage Kränkan N
  • Eventuellt lotsbyte på långsamtgående pråmsläp/fartyg sker vid passage av fyren Hargökalv vid ankomst respektive avgång.
  • Vid dåligt väder flyttas bordnings-/debarkeringsplatsen till säkert område beroende på rådande vindriktning och sjöhävning , normalt mellan Skålarna och Hävringe.

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"