Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Lotsbeställning

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas. 
 
Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Stor bild på Bordningsarrangemang.pdf

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  ´

 Lotsstation

 Bordningsplats

 Position

 Oxelösund

 1,5 M nord fyren Gustav Dalèn
 
(För större fartyg - se notering nedan)

 N 58 37,0
 E 17 27,2

 Oxelösund

 1,4 M sydost Vinterklasen

 N 58 37,6
 E 17 10,0


Oxelösund

1,5 nm nord fyren Gustav Dalén
samt efter särskild förbeställning 1,3 M SO Vinterklasen.

  • Fartyg lotspliktiga från Vinterklasen till Norrköping/Oxelösund bordas/debarkeras ca:
    1,3 M SE från ön Vinterklasen.
  • Större fartyg typ Panmax bordas ca 2 M ESE Kränkan NO. Debarkering sker vid passage av boj Kränkan NO.
  • Normala fartyg lotspliktiga för hela farleden till Norrköping/Oxelösund bordas/debarkeras ca 1 M ESE-E Kränkan NO.  
  • Eventuellt lotsbyte på långsamtgående pråmsläp/fartyg sker vid passage av fyren Hargökalv vid ankomst respektive avgång.
  • Vid dåligt väder flyttas bordnings-/debarkeringsplatsen till säkert område beroende på rådande vindriktning och sjöhävning , normalt mellan Skålarna och Hävringe.

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"