Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti...

Fartygsstorlekar för området Norrköping


Dager:
Två lotsar till/från Norrköpings hamnar på alla fartyg med en längd > 230 meter.

Mörker: Två lotsar inom Norrköpings hamnområde (innanför Juten) på alla fartyg med en längd > 200 meter

Fartygsstorlekar för området Oxelösund


Dager:
Två lotsar för fartyg med en längd > 230 meter, eller bredd > 35 meter.

Mörker: Två lotsar för fartyg med en längd > 200 meter, eller bredd > 33 meter.

 

Dela artikeln