Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund

 Karta VTS-område Bråviken västra
 Karta VTS-område Bråviken centrala
 Karta VTS-område Bråviken östra
 Begräsningspunkter VTS-område Bråviken 

Kontakt

VHF-kanal: 09
Anropssignal: VTS Oxelösund
VTS-central: Södertälje
Telefonnummer: 0771-630675
E-post: vtsec@sjofartsverket.se

Rapporteringslinjer för VTS-område Bråviken

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringslinje O ca 58°46,7'N 17°28,7'E (områdesgräns vid Källvik)
Rapporteringslinje P ca 58°37,2'N 17°36,5'E (områdesgräns ost om Gustaf Dalén)
Rapporteringslinje Q ca 58°30,7'N 17°29,4'E (områdesgräns syd om Gustaf Dalén)
Rapporteringslinje R ca 58°31,7'N 16°53,2'E (områdesgräns vid norra Gränsösund)

Rapporteringspunkter inom VTS-område Bråviken

Rapporteringsnamn Geografisk position Geografiskt läge
Rapporteringspunkt 41 ca 58°37,7'N 17°25,1'E (vid Gustaf Dalén)
Rapporteringspunkt 42 ca 58°38,0'N 17°07,4'E (vid Vinterklasen)
Rapporteringspunkt 43a
(på västgående)
ca 58°36,4'N 16°55,7'E (vid Hargö in)
Rapporteringspunkt 43b
(på ostgående)
ca 58°36,9'N 16°49,6'E (vid Hargö ut)
Rapporteringspunkt 44 ca 58°39,3'N 16°27,4'E (vid Algersgrund)

Dela artikeln