Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden
Lotskontoret i Södertälje

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/sodertalje

Lotsområde Södertälje omfattar vattenområdet i- och just utanför skärgården från Dalarö ner till Landsort, vidare till Sävsundet och sedan upp till Södertälje samt sjöarna Mälaren och Hjälmaren. Vi bedriver lotsning av alla slags fartyg på väg till eller från hamnarna i området eller som bara passerar lotsområdet på sin resa.

Vårt uppdrag är att se till att fartygen kommer fram säkert men ändå snabbt utan att förorsaka skador på miljön. Ca 30 lotsar genomför knappt 6000 lotsningar/år. Förutom lotsar arbetar båtmän, lotsoperatörer, kanaloperatörer och VTS-operatörer med allt som behövs för fartygens passager av lotsområde Södertälje.

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

MEDDELANDEN