Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje
Södertälje sluss

Det finns ett stort antal såväl öppningsbara som icke öppningsbara broar inom lotsområdet Södertälje.

Broarna ägs främst av kommunerna, Trafikverket och Sjöfartsverket. 

För underhåll, drift och operation (öppning) av broar och farleder vilar ansvaret bl.a. på Stockholms Hamnar och Sjöfartsverket.

I menyn till höger finner du information om huvudfarlederna, broar, segelfria höjder m.m, Till höger finns en länk till ett dokument med definitioner av segelfria höjder och hur dessa skyltas.

Dela artikeln