Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Farleder & broar

Sjökort
617, 6171, 616, 6162, 6163, 6145, 6144 och 6143.

Farled
Landsortsleden sträcker sig från Landsort över Mysingen, Jungfrufjärden, Nämdöfjärden till Kanholmsfjärden där den ansluter till Sandhamnsleden.

Maximalt djupgående
Farleden via Landsort har ett maximalt djupgående på 10,0 m, via Danziger gatt 10,0 m, via Gunnarstenarna VLCC 15,3 m och via Kanholmsfjärden 10,0 m. Från Måsknuv till ankarplatsen syd Långarn är maximalt djupgående 13 m. För farleden genom Ornöström är maximalt djupgående 5,5 m.

Fartbegränsningar
Förutom de fartbegränsningar som framgår av sjökortet införs vintertid en fartbegränsning till 5 knop i Aspöleden på sträckan mellan Kycklingen och Piltholmsknall. För information se Underrättelser för sjöfarande.

Ankarplaster
8 M sydväst om Landsorts bredgrund ankringsdjup från 20-70 m. 
6 M sydost om Gunnarstenarna finns ett ankringsområde för större fartyg, ankringsdjup från 30-100 m.
1 M väst om Landsorts angöring, ankringsdjup från 11-30 m.
Ankarplats N2 ca 0,4 M ost om Norra Stegholmen.
1 M nordost om fyren Östra Röko, ankringsdjup 15-40 m.
I området kring Dalarö finns flera ankarplatser utmärkta i sjökortet.

Ankringsförbud råder på flera platser inom området och finns utmärkta i sjökorten.

Dela artikeln