Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje

Områdeskontor

Lotsområdeschef Susann Tolppola
Telefon:   mån - fred  kl. 08.00-17.00      010-478 48 02

Södertälje Kanal & Sluss, telefon: 24h 0771-63 06 55                            

Södertälje lotsområde
Slussgatan 11
151 71 Södertälje

Telefon: 0771-63 06 35
Telefax: 010-478 50 49
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

 

Lotsbeställning för lotsområde Södertälje

Telefon: 0771-63 06 35
Telefax: 010-478 50 49
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

 

Landsort lotsstation Landsort
Telefax: 08-520 342 21
VHF-kanal: Lotsarna Södertälje  ch 11

 

Dela artikeln