Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje
En av Sjöfartsverkets lotsar i arbete

Beställning ska i första hand göras via Sjöfartsverkets e-tjänster 


Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00

Beställning kan göras via Lotsplanering Södertälje
Telefon: 0771-630 635
E-post: eastcoastpilot@sjofartsverket.se

 

Tvåmanslotsning inom Lotsområde Södertälje:
Fartyg med en LOA > 200 m, undantaget fartyg till och från ankarplatser utanför Nynäshamn.

 
Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten. Läs mer på Transportstyrelsens webbplats, länk finns uppe till höger.

Dela artikeln