Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation
Kalmarsand

59 33,0' N 17 33,0' E      Sjökort 111

Hamn
Hamnen är tillsvidare stängd och trafikeras inte.
Lastageplatsen består av en 17 m lång träbrygga förenad via gångbro med två yttre stöddykdalber. Total kajlängd inkl. dykdalber 42 m. Max rekommenderad fartygslängd 80 m.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående: 6,8 m

Vattendjup vid kaj
5,5 m. Max ankomst- avgångsdjupgående 5,0 m.

Farled
Segelfri höjd 35 m. För övrig information se Mälarleden

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekommendationer.

Mörkerrestriktioner
Mörkerrestriktioner för Kalmarsand kan läsas här.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
Cirka 0,3 nm sydost Gyprocs kaj, lerbotten.


 

Dela artikeln