Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation
Slagsta oljekaj (Vårby)

59 15,5' N 17 52,0' E      Sjökort 111

Hamn
Slagsta oljekaj (tidigare Vårby) består av en 125 m lång betongpir. Två 35 m långa kajer finns - en på varje sida av piren. I normala fall används den norra sidan vid anlöp av kajen.'

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående
Se Stockholmsleden

Vattendjup vid kaj
Vid Slagsta oljekaj är vattendjupet 6,6 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,0m.

Farled
Segelfri höjd via Bockholmssund är 35 m och via Hammarbyleden 25,2 m. En färjelinje för vägfärjor finns anordnad mellan Slagsta (just öster om oljekajen) och Jungfrusund på Ekerö.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekomendationer. 

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner

Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
På Södra Björkfjärden. 

Dela artikeln