Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation

59 18,9' N 18 01,4' E      Sjökort 6141

Hamn
Cementakajen består av en 90 m lång betongkaj.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående
Se Stockholmsleden

Vattendjup vid kaj
6,5 m. Max ankomst-/avgångsdjupgående 6,0 m.

Farled
Segelfri höjd via Bockholmssund 25,2 m och via Hammarbyleden 25 m. För övrig information se Mälarleden.

Bogserbåtar
Inga utfärdade rekommendationer.

Mörkerrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Vindrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
På Södra Björkfjärden.

Dela artikeln