Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation
Västerås östra hamnen

59 35,5' N 16 31,5' E      Sjökort 113

Hamn
Östra hamnen består av en 150 m lång spannmålskaj och ett roroläge. Max fartygslängd 90 m. För fartyg > 90 m kan ansökan om att backa ut ur Östra hamnen skickas till lotsområdeschefen.

Lotspliktsgränser L/B/D (m)
Kategori 1       = alla fartyg
Kategori 2 & 3 = 70/14,5/4,5

Maximalt djupgående: 5,8 m

Vattendjup vid kaj
Östra hamnen 6,5 m. I hamnbassängen finns en grundklack på 6,3 m.

Farled

Segelfrihöjd 34 m. För övrig information se Mälarleden.

Bogserbåtar
Riktlinjer för bogserbåtsassistans.

Mörkerrestriktioner
För fartyg > 110 m som backas ur hamnen. Kan även villkoras andra fartyg.

Vindrestriktioner
Vid backning genom Lillåbron får vinden ej överstiga 6 m/s. Bron öppnas aldrig vid vindstyrkor över 18 m/s.

Siktrestriktioner
Inga utfärdade restriktioner.

Ankarplatser
0,6 m norr om Kattskär.

Externa Länkar

Dela artikeln