Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Västerås (Östra hamnen)

 

Västerås Östra Hamnen

En öppningsbar gångbro är uppförd. Östra hamnen stängd för fritidsbåtar.

Segelfri höjd är 2,6 m på en bredd av 30 m. Nio stycken dykdalber är uppförda.

Tillstånd att backa under lotsning efter SjöV prövning

Fartyg med en längd överstigande 90 m, med god manöverförmåga kan efter prövning av lotsområdet medges tillstånd att backa ut från Östra hamnen. Ansökan om prövning ska komma in till lotsområde i god tid innan ankomst. Med ansökan ska bifogas ifyllda uppgifter om fartyget - frågeformulär i högerkolumnen.

Villkor och begränsningar vid backning förbi Lillåbron:

  • Medelvinden får ej överstiga 6 m/s.
  • Bogserbåt vid backning genom bron.
  • Mörkerrestriktion för fartyg > 110 m, kan även villkoras för annat fartyg.

Övriga upplysningar:

  • Broöppning utförs aldrig vid vindhastigheter över 18 m/s. 

 

/Lotsområdeschefen

Dela artikeln